BUDOWA DEKORACJI

FILMOWYCH

Jeśli myślisz o realizacji czegoś niebanalnego, oryginalnego, o czymś czego nikt by się nie podjął, to dobrze trafiłeś. Mamy nadzieje, że na naszej stronie, znajdziesz wystarczająco dużo informacji, a zarazem chęci na współprace.

REKLAMA

DEKORAL

Menu

 

Dekoracja do filmu reklamowego KNORR

M??ynek ten, zosta?? zrobiony specjalnie do reklamy : Rami?, obraca??o si? i sterowane by??o za po??rednictwem pilota z dowoln? pr?dko??ci?, a ponad to by??o w stanie utrzyma? dwie doros??e osoby, ostatecznie w reklamie kr?ci??y si? na tym dzieci. Szuflada, by??a dzia??aj?ca, czyli bez problemu mo??na j? by??o wsuwa?, wysuwa?.